DELA

Rökig central i Sittkoffs

Ett automatalarm drog Mariehamns räddningsverk till Sittkoffs galleria på fredagsmorgonen. Orsaken var en elcentral där säkringarna lösts ut och orsakat en rökutveckling.
Ingen brand hann dock utvecklas. (mt)