DELA

Roger Jansson till havskonferens

Lagtingsledamot Roger Jansson (M) representerar Ålands lagting på den Europeiska havskonferensen 2011 som i slutet av veckan arrangeras i Gdansk i Polen.
Konferensen, som hålls i anslutning till Havets dag den 20 maj, arrangeras för tredje gången. Europeiska kommissionen är, tillsammans med den parlamentariska östersjökonferensens BSPC, värd för mötet för representanter för myndigheter, organisationer, regeringar, parlament och företag i Europa.
Roger Jansson deltar också i egenskap av vice ordförande för BSPC:s maritima arbetsgrupp. (tt-s)