DELA

Roger Jansson på sjöfartskonferens

Sjöfartens utmaningar utifrån de nya reglerna för svavelutsläpp stod bland annat på agendan när projektet Clean Baltic Sea Shipping höll konferens i Riga i slutet av förra veckan.
Roger Jansson (M) talade i egenskap av så kallad maritim rapportör för Baltic Sea Parliamentary Conference, den parlamentariska Östersjökonferensen.
Bland annat diskuterades olika typer av framtidens bränslen som till exempel metanol och LNG.
– För tillfället är LNG det enda nya funktionsdugliga bränslet men inom en snar framtid kommer även metanol att vara ett konkurrenskraftigt alternativ särskilt för befintliga dieselmotorer. Viking Lines nybygge lyftes fram som ett gott exempel på LNG drift medan flera svenska och norska hamnar lyftes fram för sina investeringar i elenergiförsörjning till fartyg under deras hamntider, skriver man i ett pressmeddelande från Ålands lagting.
I projektet Clean Baltic Sea Shipping deltar ett flertal hamnar i Östersjöområdet, myndigheter och forskningsinstitut. Utskottssekreteraren Niclas Slotte bistod Roger Jansson vid konferensen. (ab)