DELA

Roger J talade om EU-platsen

Finlands regering kan inte representera Ålands inom autonomins områden.
Det sade Ålands riksdagsman Roger Jansson i plenum efter att grundlagsutskottet röstat ner förslaget om en åländsk parlamentsplats i EU.
Han godkände inte argumentet att en åländsk plats skulle fås för 27.000 medborgare medan de andra finländska delegaterna skulle motsvaras av 400.000 medborgare per mandat.
– Ålands autonomi är inte baserad på befolkningstalet.
Roger Jansson tackade Astrid Thors (sfp) för att hon röstade för en åländsk parlamentsplats, och grundlagsutskottet för att man med en ”inbyggd god vilja” behandlat lagtingets initiativ.
– Utskottet har nu för första gången konstaterat att statsmakten i landet är delad mellan staten och det autonoma Åland, alltså inte blott delegerad.
Riksdagsmannen erfar att statsminister Matti Vanhanen är positivt inställd till att landskapsregeringen är bättre representerad på EUs ministerrådsmöten.