DELA

Rödhamn fick vattenledning

ÅSS gästhamn Rödhamn söder om Lemlands fastland får kommunalt vatten.

– Vi har dragit ut vatten från en närliggande holme, ungefär 2 km längs botten ut till Rödhamn och sedan ut till bryggorna, säger Kasimir Antbrams som är projektkoordinator för Central Baltic-projektet Masapo.

Projeketet arbetar med att stärka den maritima säkerheten.

– Det första som diskuteras när det gäller säkerhet i hamnar är eld. Nu har man enkelt tillgång till vattenslangar som en första åtgärd, säger Antbrams.

Projektet har kostat cirka 35 000 euro, 75 procent är EU-pengar och 25 procent är landskapets pengar. (jo)