DELA

Rödhamn behöver få en detaljplan

Rödhamn i Lemland behöver en detaljplan för att kunna utvecklas. Det här eftersom området är kulturhistoriskt värdefullt. Det anser byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland. Ålandska segelsällskapet (ÅSS) vill utveckla gästhamnen på Långö, vilket bland annat innebär nya hus på området.

Nämnden anser att området lämpar sig gästhamns- och turistisk verksamhet men anser att kommunen inte ska stå för kostnaderna för detaljplanen.

Rödhamnsarkipelagen omfattar sju holmar samt en halvö. Det är 61,9 hektar land och 1 789 hektar vatten. ÅSS disponerar holmarna Långö, Rödö och Ljungskär genom ett 25-årigt arrendeavtal sedan maj 2017. På Långö finns en gästhamn med café och kursverksamhet.

ÅSS har beviljats pengar för att utveckla hamnen. Nu vill man bygga en återvinningsstation samt ett servicehus med dusch och tvättstuga på området.

Kommundirektören har föreslagit att styrelsen föreslår inför fullmäktige att området planläggs. Styrelsen återremitterade ärendet på sitt senaste möte för att klargöra till vilken instans frågan ska föras. (eh)