DELA

Rockoffbussen går ett år till

Den nattbuss till västra Åland som kultur- och fritidsnämnden i Eckerö tog initiativ till inför årets Rockoff blev succé. Den extra nattbussen lämnade Mariehamn strax efter konsertprogrammets avslutande varje kväll.
Redan nu planeras en fortsättning och utveckling av arrangemanget.
– Vi funderar på att ha detta slags chartertrafik till andra större publika arrangemang på Åland än bara Rockoff. Förutsättningen är förstås att vi är ett komplement som inte konkurrerar med busstrafikbolagens egen trafik eller annan yrkesmässig charter framhåller kommunen, skriver man i ett pressmeddelande.
Syftet var att främst tillhandahålla en trygg och säker återfärd från Mariehamn till Eckerö för de ungdomar som deltagit i Rockoff, men alla passagerare var välkomna. Bussen stannade också på begäran på hållplatser i andra kommuner på väg till Eckerö.
Eckerö kommun hade ställt upp med en driftgaranti och den totala kommunala subventioneringen för den extra bussförbindelsen uppgick till drygt 500 euro för en veckas trafik.
– Vi anser att det var värt insatsen. Det finns mycket goda förutsättningar för att bussen blir helt självbärande nästa gång. Förutom det övergripande målsättningen att ge möjlighet till en bekväm och trygg hemfärd ligger den här satsningen helt i enlighet med Eckerös miljöprofil.
Kultur- och fritidsnämnden i Eckerö har enhälligt beslutat att fullfölja projektet och nämnden anhåller i budgetförslaget om ett fortsatt garantibelopp för nästa år. (ke)