DELA

Rockoff-planer avgörs 27 mars

Anders Wiklöfs och Dennis Janssons förslag till lösning för Mariepark och Rockoff ska nu beredas i brådskande ordning av stadens organ.
På stadsstyrelsens lista inför mötet i torsdags fanns den planerade stadsplaneändringen, som skulle göra Marieparks verksamhet lagenlig, med som en punkt. 19 anmärkningar har lämnats in mot ändringsförslaget.
– Men stadsplaneändringen har lagts på is nu när ärendet tog den här vändningen, konstaterar stadssekreterare Bjarne Pettersson.
Stadsstyrelsen diskuterade förslaget som går ut på att Rockoff flyttas till Torget redan i sommar och att staden köper Marieparkfastigheten av Dennis Jansson för 1,5 miljoner euro.
– Ärendet ska beredas snabbt. Efter det tas det till de politiska grupperna nästa vecka och behandlas därefter på nytt i stadsstyrelsen. Den 27 mars fattas det slutliga beslutet av fullmäktige, berättar Bjarne Pettersson.
Ledamöterna har inget emot förslaget att ordna Rockoff på Torget, framgick under den rätt ingående diskussionen. (ao)