DELA

RK-insamling för Chileoffer

Finlands Röda Kors startar nu en insamling till förmån för offren i jordbävningsdrabbade Chile. Chiles Röda Kors har 43 lokalavdelningar i Bio-Bion och Maule som är de områden som är värst drabbade av jordskalvet. Frivilliga från dessa avdelningar har deltagit i räddningsarbetet och bistått med första hjälp åt de drabbade.
Röda Korset, Ålands distrikt vädjar än en gång till ålänningarna om att hjälpa de drabbade genom att delta i insamlingen och genom att engagera sig som insamlare! Kontakta din lokalavdelning eller distriktskansliet om du vill hjälpa till som frivillig insamlare!
Information om telefonbidrag och insamlingens bankkonton fås från www.redcross.fi eller genom att kontakta distriktskansliet på telefon 528 503
Detta skriver vikarierande verksamhetsledare Andreas Karlsson i ett pressmeddelande.