DELA

Rivningsförbud diskuteras igen

Det omdebatterade rivningsförbudet för två hus på Kaptensgatan i Mariehamn är åter på stadspolitikernas agenda.

En majoritet i stadsstyrelsen beslöt i augusti att utfärda byggnads- och åtgärdsförbud för fastigheter i centrumkvarteren i väntan på delgeneralplanen.

På sammanträdet nästa torsdag ska man ta ställning till en motion med Lennart Isaksson (MSÅ) som första undertecknare där man ber styrelsen ompröva och ändra sitt beslut. (tt-s)