DELA

Ristola på Kökarbesök

Polismästare Teijo Ristola gjorde i onsdags ett dagsbesök på Kökar tillsammans med sjöbevakningens områdeschef Jyrki Sydänoja.
– På agendan fanns bland annat en träff med kommundirektör Kurt Forsman. Polisens närvaro i skärgården diskuterades, rapporterar polisen.
– Beträffande trafiksäkerheten lyfte kommundirektör Forsman fram de vägar i kommunen som är i dåligt skick och som så varit under lång tid. Framförallt den tre, fyra kilometer långa landsvägen mellan Harparnäs och Karlby utgör på sina håll direkt säkerhetsfara, enligt kommundirektören. (tt-s)