DELA

Riktlinjer för jakt med hund

Hund får användas fram till den 15 april för att jaga räv, mårdhund, grävling och mink på holmar och skär som saknar färja eller fast förbindelse. Landskapsregeringen har slagit fast vilka riktlinjer som gäller på häckningsskär.

Hunden bör vara specialtränad och jakten måste avbrytas om det visar sig att sjöfåglarna har inlett häckningen. Jägaren bör också undvika att röra sig närmare än 100 meter från ett örnbo.

Beslutet motiveras bland annat med att man vill förbättra förutsättningarna för markhäckande fåglar. För att få information om förekomsten av predatorer bör resultatet av jakten rapporteras till landskapet. (tt-s)