DELA

Riksministerium bryter mot lagen

Justitieministeriet har bett den åländska delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning om ett utlåtande men skickar alla handlingar i frågan uteslutande på finska.

Landskapets specialsakkunniga medlem i delegationen, Gunilla Lindqvist, konstaterar i ett brev till statsrådet att Åland i och med det inte ges samma förutsättningar att avge ett utlåtande som övriga Finland.

Lindqvist hänvisar till självstyrelselagen som stadgar att Åland är enspråkigt svenskt och till att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning bygger på en FN-konvention. (tt-s)