DELA

Riksdagen informeras om åländskt systemskifte

Gunnar Jansson (Lib), Roger Jansson (FS) och Harry Jansson(C) besökte riksdagen i går.
De tre är medlemmar i den parlamentariska kommittén för reformering av Ålands självstyrelsesystem och självstyrelselag.
Budskapet till riksdagsgrupperna är att den åländska självstyrelsesystemet är moget för en totalreform till följd av både inre och yttre orsaker med särskild tonvikt på utvecklande av det ekonomiska systemet.
I går fick kommittén träffa riksdagsgrupperna för Sannfinländarna och Kristdemokraterna samt den Svenska riksdagsgruppen, dit Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér hör. Man träffade även riksdagens talmanstrio Sauli Niinistö (Saml) Seppo Kääriäinen (C) och Tarja Filatov (S). Nauclér och informationssekreterare Britt Inger Wahe deltog i mötena.
Kommittén ordförande Gunnar Jansson säger att besöket är ett helt nytt sätt att arbeta.
– Det är helt nytt med partipolitiskt umgänge mellan lagting och riksdag.


Gott bemötande
Initiativet till träffarna kom från den parlamentariska kommittén och Gunnar Jansson upplevde att responsen var god.
– Nu handlar det om att ta del av den information som vi lämnar. Men riksdagsgrupperna ställde entusiastiskt upp. Till och med för en garvad politiker som mig var det en överraskning hur beredvilligt de ställde upp.
Kommittén förväntade sig inte någon direkt reaktion eller respons från grupperna.
– Det här är en del av processen att påverka regeringsprogrammet för nästa regering som tillträder efter riksdagsvalet i vår.
Gunnar Jansson betonar att reformen inte är bara en lagändring utan ett systemskifte.
Nästa gång kommittén besöker riksdagen är den 7 oktober. Då ska man träffa de återstående riksdagsgrupperna.
– Om de inte kan träffa oss då återvänder vi igen när det passar dem.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax