DELA

Riksdagen fortsätter nästan normalt

Riksdagen fortsätter med sitt normala arbete, men med vissa försiktighetsåtgärder och restriktioner kring resor och besök.

Riksdagsledamöterna får inte resa utomlands, men får resa inom landet för att besöka sin valkrets. Alla utskottsresor är inställda. Den personal som inte behövs för lagstiftningsarbetet jobbar hemifrån, men i stort fortsätter lagstiftningsarbetet normalt.

– Utskotten håller färre, men vi kör längre möten, för att minska trafiken in och ut från riksdagen. Vi har även gjort åtgärder för att ge talmannen mer makt och ansvar för att kunna fatta beslut i riksdagen om det blir så att många blir sjuka, säger Mats Löfström.

Besöksgrupper tillåts inte till riksdagen, men läktaren i riksdagssalen hålls öppen.

– Det är en demokratisk grundprincip, men man får sitta på varannan rad och man måste lämna platser tomma emellan, för att minimera riskerna. (eh)