DELA

Rikscentern besöker Åland

Åländsk center gästas i slutet av veckan, den 1–2 september, av en delegation på 14 personer från Centern i Finland under ledning av Kimmo Tiilikainen, ordförande för partiets riksdagsgrupp.
Gästerna informeras under torsdagen om självstyrelsen och aktuella politiska frågor av partiordförande Harry Jansson och lagtingets talman Roger Nordlund.
Under fredagen besöker gästerna Vårdö kommun och får information om den kommunala utmaningarna av fullmäktiges ordförande Anders Englund (C) och kommundirektör Magnus Sandberg. (ab)