DELA

Ridstall måste åtgärda brister

Avgränsa lägerområdet från det privata gårdsområdet, där det finns potentiellt farliga djur. Avlägsna vassa föremål som barn kan skada sig på. Analysera hushållsvattnet.

Bland annat detta ingår i ett föreläggande från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet till ett ridstall på Åland som ordnar ridläger för barn. ÅMHM uppmanar även ägaren att planera verksamheten så att perioder utan övervakning av myndig person undviks eller minimeras. Ägaren har tid på sig till 1 november att genomföra åtgärderna. Om bristerna inte åtgärdas kan myndigheten fatta beslut om att förbjuda verksamheten enligt paragraf 36 i konsumentsäkerhetslagen. (ss)

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp