DELA

Ridhus byggs i Hammarland

Landskapsregeringen har beviljat företaget J:s Ridterapi ett stöd för nybyggande av ett ridhus i Hammarland. Den totala kostanden för projektet är beräknat till drygt 200.000 euro, varav landskapet betalar drygt 40.000 euro. En del av stödbeloppet är EU-bidrag.
Syftet med ridhusbygget är att ridterapi ska kunna bedrivas året runt. Enligt landskapsregeringen kan tillgången till ett ridhus ge företaget möjlighet att ordna fler aktiviteter för människor med speciella behov.
Det nya ridhuset, som ska stå klart till hösten 2008, väntas ge två nya arbetsplatser och öka företagets omsättning med 15 procent. (as)