DELA

Retroaktiv utbetalning vid moderskapsledighet

Nu blir det möjligt att i särskilda fall få retroaktiv utbetalning av förmåner vid moderskapsledighet. Möjligheten ges landskapsanställda som kan ha gått miste om ersättning innan kollektivavtalet ändrades.
Beslutet togs av landskapsregeringen i går.
I ett pressmeddelande skriver landskapsregeringen:
”Bakgrunden till beslutet är ett förhandsavgörande i EG-domstolen där det slagits fast att en arbetsgivare inte får neka en kvinna att förkorta sin föräldraledighet för att istället ta ut moderskapsledighet. Landskapets tjänstekollektivavtal har till följd av detta förhandsavgörande ändrats så att det numera är möjligt att avbryta vårdledighet och istället beviljas moderskapsledighet.”
Berättigade är landskapsanställda som varit vårdlediga någon gång mellan 20 april 2005 och första april 2008.
Ansökan ska vara inlämnad senast den 20 september 2010.