DELA

Resevanor synas i enkät

De som under de närmaste veckorna reser med någon av skärgårdsfärjorna möts av en enkät med 15 frågor om bland annat när, varför och hur ofta man reser.
– Enkäten är en del av kortruttsutredningen och syftet är att kartlägga skärgårdsbefolkningens och sommarstugeägarnas resandevanor den här tiden på året, säger byråchef Ian Bergström på landskapets trafikavdelning.
Svaren från enkäterna samlas in den 15 februari och bearbetas under våren i den del av kortruttsutredningen som handlar om just resandevanor och statistik. Hela utredningen skall vara klar att presenteras för landskapsregeringen i höst. (tt-s)