DELA

Reservation om asfaltsberget

Lagtingsledamot Danne Sundman (Ob) vill stoppa landskapsregeringens planer på hur det giftiga asfaltsberget ska tas omhand. Man borde utreda alternativet med en deponi på Åland för de giftiga mängderna av returasfalten istället för att transportera bort den från Åland, vilket tros bli dyrare.
Sundman reserverar sig mot finansutskottets betänkande om förslaget till första tilläggsbudget. Han anser också att planerna på ett landskapsägt asfaltsupplag ska stoppas.
Det hör inte till landskapets verksamhet att bedriva sådan verksamhet och dessutom avser man bygga det på den ena asfaltleverantörens mark utan någon som helst slags upphandling. Detta samtidigt som den andra leverantören har byggt sina anläggningar på egen bekostnad, skriver Sundman i sin reservation.
Leverantörerna är Lemminkäinen respektive Rafael ab.
Landskapet borde också avsluta och ersätta konflikten som pågår med Rafael ab med förhandlingar om förlikning, vilket i slutändan blir billigare.
Camilla Gunell (S) reserverar sig mot samma betänkande men med anledning av permitteringarna. Förutom att permitteringarna skadar förtroendet för landskapet som arbetsgivare ser Gunell problem i hur verksamheten ska fungera under permitteringarna. Hon tror också att de inbesparingar som landskapet gör genom att permittera sina anställda troligtvis kommer att kosta arbetsgivaren på annat sätt.
Hon förelår istället att lagtinget godkänner socialdemokraternas finansmotion där de vill ha ett tillägg om permitteringarna som lyder enligt följande:
”dock så att permitteringarna av landskapets personal inte genomförs och att arbetssituationen för de anställda återgår till det normala.” (ns)