DELA

Resebidrag för barnkultur

Ålands kulturdelegation beslöt vid sitt senaste möte att bekosta ledamot Ove Anderssons resa, uppehälle och traktamente för deltagande i Mötesplats barnkultur – Om att arbeta med scenkonst för barn och unga med funktionsvariationer den 20 november i Stockholm.

Samma möjlighet erbjuds ytterligare en representant för delegationen. Intresseanmälan görs till kulturbyrån

Man beslöt vidare att bekosta deltagande i seminarium om barnkultur/hållbarhet i Danmark den 17 november för två representanter för Ålands kulturdelegation. Intresseanmälan görs till kulturbyrån. (kg)