DELA

Reparationer på färjfäste för 45 000

Landskapsregeringen har beställt reparationsarbeten på färjfästet på Lilla Hummelholm i Brändö till en kostnad av 45 000 euro. Entreprenaden, som givits ut genom direkt upphandling, utförs av Eriksson bygg Ab och består bland annat av armerings- och gjutningsarbete under vatten.

Reparationsbehoven uppdagades under en tidigare inspektion av samma bolag. (ck)