DELA

Renovering i Kumlinge grundskola

12 000 euro får Kumlinge kommun i stöd för renovering i Kumlinge grundskola av landskapet. Medlen motsvarar 20 procent av kommunens budgeterade kostnaderna för projektet. Förverkligandet av renoveringsprojektet ska inledas under budgetåret. (hh)