DELA

Renhållningsplan till beslut i maj

HAMMARLAND.Kommunstyrelsen i Hammarland blev vid veckans möte ännu inte klar med förslaget till ny renhållningsplan. Avsikten är dock att planen skall upp till beslut på fullmäktiges nästa möte i maj.
Enligt kommundirektör Kurt Carlsson är det vissa svårigheter att göra en plan just nu eftersom renhållningen befinner sig i ett utvecklingsskede. Hammarland är med i kommunalförbundet för Ålands miljöservice, men har ännu inte velat lämna över renhållningsansvaret på Mise och därför måste man ännu arbeta med en egen renhållningsplan och egna renhållningsbestämmelser.
På föredragningslistan vid mötet fanns också godkännandet av förslaget till grundavtal för Åland miljöservice, men det beslutet beslöt styrelsen bordlägga till oktober. (jk)