DELA

Renhållningen sköter Sundssopor

SUND. Sunds kommun har tecknat ett tre år långt avtal med Ålands renhållning som nu är huvudentreprenör för avfallshanteringen. Enligt det av fullmäktige fastställda ”Riktlinjer för avfallshanteringen i Sund” ska hushållen själva föra det återvinningsbara avfallet till återvinningsstationerna i Sundby, Kastelholm och Finby eller till den bemannade återvinningscentralen invid Sportkila.
Renhållningens uppdrag blir att transportera bort och omhänderta avfallet samt att sköta återvinningsstationerna och -centralen. Vidare fakturerar man enligt kommunens taxa till hushåll och företag.
– För oss är detta avtal en milstolpe då det är första gången vi avtalar om en totalentreprenad med en kommun där det både ingår omhändertagande av avfall samt administration av avfallsavgifter och övrig kundservice, säger Robert Nylund, enhetschef vid renhållningen, i ett pressutskick.
Kommunstyrelsens ordförande Christer ”Krille” Mattsson är också belåten.
– Vi från Sunds kommun är väldigt nöjda med att ha slutit detta avtal med renhållningen och hoppas nu att vi skall få en förbättrad service till våra kommuninnevånare, säger han. (mt)