DELA

Rektorssvar till Hfd

Landskapsregeringen vill inte riva upp beslutet från 2007 att utse Agneta Eriksson-Granskog till rektor för högskolan på Åland till och med 2010 utan att tjänsten först lediganslogs.
Eriksson-Granskog hade haft samma tjänst perioden 2003-2007.
Ärendet överklagades hos justitiekanslern (JK), som vände sig till högsta förvaltningsdomstolen (Hfd) för att få tjänstetillsättningen ogiltigförklarad.
Näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) och vice lantrådet Katrin Sjögren (Lib) har nu avgett ett utlåtande till högsta förvaltningsdomstolen.
Landskapets praxis är att lediga tjänster som skall tillsättas för en viss tid skall lediganslås. Men landskapsregeringen kan, ”om det bedöms lämpligt”, förordna samma tjänsteman för en ny begränsad tidsperiod utan att tjänsten lediganslås.
Så gjorde man i det här fallet.
Om landskapets praxis strider mot stadganden i tjänstemannalagen är landskapsregeringen redo att ”så snart som möjligt vidta behövliga åtgärder” för att förtydliga tjänstemannalagen.
Rektorstjänsten tillsätts nästa gång för åren 2011-2015. (pd)