DELA

Rektorsfrågan utreds vidare

Frågan om vem styrelsen för Högskolan på Åland skall föreslå som ny rektor bordlades på mötet i dag.
Styrelsens ordförande Carin Holmqvist motiverar bordläggningen med att de på nytt vill träffa de två huvudkandidaterna, Inger Eriksson och Juan Llorens.
– Det är viktigare att få svar på alla frågor först, säger Holmqvist.
Det förslag som styrelsen slutligen kommer fram till skall godkännas av landskapsregeringen. Vid årsskiftet är det meningen att den nya rektorn Högskolan på Åland skall tillträda. (tt-s)