DELA

Rekryteringskommitté kostade 1.657,50 euro

Rekryteringskommittén som behandlade de sökande till tjänsten som stadsdirektör sammanträdde sju gånger. Det första mötet hölls den 8 mars och det sista 13 juni.
I gruppen ingick Annelie Ahlgren, Christian Nordas, Katrin Sjögren, Christian Beijar, Erika Sjöström och Barbro Sundback. Ordförande var Tom Pussinen.
Arvodena till de sju i kommittén är sammanlagt 1.657,50 euro. (ak)