DELA

Rekordmånga lediga tjänster på museibyrån

Museibyrån utlyser just nu hela fem lediga tjänster. Men museibyrån har inte beslutat att dra i gång något jätteprojekt – ny personal behövs av andra skäl.
– Tjänsten som arkeolog lediganslogs redan i fjol, men då bedömde vi att ingen av de sökande var behörig. Nu försöker vi på nytt, säger avdelningschef Rainer Juslin.
Tjänsten som etnolog har funnits också tidigare, men den personen som då hade jobbet var anställd via ett arbetsavtal.
– Den som hade tjänsten valde att avsluta sin tjänstgöring och då bestämde vi att inrätta tjänsten.
Förut de här två heltidstjänsterna söker museibyrån också en byggantikvarie för anställning fram till den sista augusti, samt en vikarierande arkeolog och en vikarierande överantikvarie på deltid. Deltidstjänsterna behövs eftersom två av de anställda har gått i deltidspension.
– Vi har noterat att vi behöver vara mera transparenta med rekryteringen. Nu har alla chansen att söka och det känns rejälare så här. (mw)