DELA

Rekord för ÅAB-obligationer

Försäljningen av Ålandsbankens aktieindexobligationer steg med 69 procent förra året och var det bästa året hittills under de tio år som de funnits på marknaden. Banken var först med att sälja aktieindexobligationer till privatpersoner i Finland och har sedan 1996 emitterat 40 aktieindexobligationer.
– Dagsläget visar att intresset för aktieindexobligationer har ökat markant efter fyra års börsuppgång. Aktieindexobligationer är ett fungerande alternativ för placerare som vill säkra vinsterna på sina aktieplaceringar men som ändå vill bibehålla möjligheten till avkastning om börsen fortsätter uppåt, skriver Ålandsbanken i ett pressmeddelande.
Den senaste aktieindexobligationen, Win-Win, avslutades den 15 december och obligationen tecknades för totalt 16,5 miljoner euro. (uw)