DELA

Reglerna för bidrag förnyas

Kravet på att bara föreningar med medlemmar som är skrivna i Mariehamn kan ansöka om grundbidrag slopas i det förslag till nya bidragsregler som stadens kultur- och fritidsnämnd ska diskutera på sitt möte på måndag.

Andra nyheter är bland annat att genusperspektivet ska beaktas då aktivitetsbidrag beviljas och att också andra än stadsföreningar kan söka bidrag för evenemang i Mariehamn.

Nämnden ska också ta ställning till bidrag enligt särskilda bestämmelser. Förslaget inför mötet är att Finlands Röda kors Mariehamns avdelning beviljas 2 040 euro. Avdelningen kommer att ha en ökad integrationsverksamhet i och med att staden tar emot flyktingar i år. (tt-s)