DELA

Regler för torskfiske

Landskapsregeringen har fattat beslut om begränsningarna i det yrkesmässiga torskfisket för innevarande år. I beslutet ingår under vilka perioder det är tillåtet respektive förbjudet att fiske med olika slag av fångstredskap.
För torskfiske krävs särskilt tillstånd, som skall sökas senast den sista januari och som beviljas för ett år i sänder. Tillstånd beviljas endast för fiskefartyg, som hade motsvarande licens under fjolåret.
Torskfångster på över 750 kg får på Åland landas endast i Korrviks fiskehamn.
Samtidigt har landskapsregeringen beslutat att osorterad fisk likaså får landas endast i Korrvik om fartyget är över 15 meter långt. (ht)