DELA

Regeringskandidater grupparbetar vidare

De fyra partier som kan ingå i nästa landskapsregering med Camilla Gunell (S) som lantråd har inlett arbetet med att ta fram ett regeringsprogram.
Som Nya Åland skrev i går har man delat in sig i grupper där Gunell leder arbetet med självstyrelsepolitiska frågor. Men hon ville inte gå in på detaljer efter gårdagens möten.
– Det krävs mera diskussioner, säger hon.
Någon bestämd tidsgräns för när partierna ska ha enats om programmet finns inte. (pd)