DELA

Regeringen vill sänka farledsavgifterna

Landskapsregeringen stöder den finska regeringens proposition om en lag som innebära sänkta farledsavgifter. Tanken med propositionen är att sänka de avgifter större fartyg betalar för att använda farlederna med 10 procent.
Om riksdagen nu godkänner propositionen kommer den nya lagen att innebära kännbara besparingar för de åländska rederierna. Det var finansminister Lasse Wiklöf (s) som i går på en enskild föredragning tog beslut om utlåtandet.