DELA

Regeringen vill ha opinionsundersökning

Landskapsregeringen har diskuterat möjligheten att – eventuellt årligen – göra en opinionsundersökning på Åland. Det sade infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) när han presenterade det mediepolitiska programmet i lagtingets plenum på måndagen.

Opinionsundersökningen kunde göras av Ålands radio och tv, anser han.

Förslaget fick stöd i debatten av Roger Eriksson (Lib), som föreslog att Ålands statistik- och undersökningsbyrå kunde få uppdraget.

I det mediepolitiska programmet ingår ett förslag om att låta göra en undersökning av ålänningarnas medievanor, som ska ligga till grund för ”kommande mediepolitiska prioriteringar och åtgärder”. Senast en undersökning om medievanor gjordes var för tio år sedan, då på uppdrag av Ålands radio och tv. (eh)