DELA

Regeringen utreder bättre studiestöd

En ny arbetsgrupp ska rationalisera behandlingen av studiestöd. Det bestämde näringsminister Torbjörn Eliasson (C) förra veckan.
Ministern fungerar som ordförande medan näringsavdelningens chef Linnéa Johansson är viceordförande och handläggningschef Kerstin Sundman sekreterare. Övrige medlemmar är AMS-chefen Casper Wrede, planerare Göran Jansson, IKT-ansvarig Fredrik Pettersson samt lönebokförare Gunilla Söderman.
Uppdraget är att förbättra behandlingen av studiestöd genom effektivisering av verktyg och rutiner i hela processen från ansökning till utbetalning av studiestöd. Gruppen kan även lämna förslag på lagstiftningsåtgärder och höra de studerande. Mandatet går ut den sista maj i år.
Handläggningstiden för studiestödet inför hösten 2010 var den längsta på många år. I slutet av september låg fortfarande 650 obehandlade ansökningar på Ams bord och det krävdes både extra resurser och bistånd från finansavdelningens lönekontor för att minska väntetiden. (ak)