DELA

Regeringen utreder ändring av öppettider

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) vill utreda en ändring av affärstidslagen för att förbättra konkurrenskraften och ge företagen mer kontroll över sina öppethållningstider.

Enligt kritikerna kan en upphävning av förbudet leda till problem att ordna barndagvård samt att obligatoriska vilodagar för personalen försvinner.

Nu är det förbjudet enligt lag att bedriva yrkesmässig minuthandel (handel direkt mellan kund och försäljare) under tre dagar på året: långfredagen, påskdagen och juldagen.

De typer av försäljning som inte omfattas av lagen är apotek, kiosker, butiker på flygplatser, i trafikmedel och hamnar för utrikestrafik, bensin- eller servicestation, bilverkstäder, tillbehör för fordon, blomförsäljning, marknads- och torghandel, logiverksamhet, kaféer och restauranger. (ck)