DELA

Regeringen tillbakavisar kompostbesvär

Två grannar till Ålbiocoms anläggning i Sund Gesterby har vänt sig till Högsta förvaltningsdomstolen för att få landskapsregeringens beslut om hantering av animaliska biprodukter upphävt.

De ansöker om att Ålbiocoms ansökan om godkännande av anläggningen och verksamheten förkastas, att verkställandet av beslutet avbryts och att Högsta förvaltningsdomstolen fastställer att kompostering av animaliska biprodukter inte får ske i anläggningen.

Landskapsregeringen, som godkände Ålbiocoms verksamhet i december, tillbakavisar alla yrkanden i besväret. (pd)