DELA

Regeringen synar stödssystem för långtidssjuka

Föreningen Vårt Hjärta ifjol tog i kontakt med Ålands riksdagsman Mats Löfström för att utreda möjligheten att förbättra nuvarande ekonomiska stödsystem för långtidssjuka som väntar på svar från utredning om rehabiliteringsstöd eller invalidpension.

– På grund av långa behandlingstider och bristande system har sjukskrivna hänvisats att anmäla sig till AMS och registrera sig som arbetssökande då sjukdagpenningen tar slut tills man har fått besked om vidare stöd. Detta är ett bekymmer för sjuka som fortsättningsvis är arbetsoförmögna efter 300 dagar, men även för AMS, skriver föreningen i ett pressutskick.

Löfström har lämnat in ett spörsmål och även fått svar av regeringen där man konstaterar att man ska inleda en reform av den sociala tryggheten. I reformen ska förutsättningarna för att få förmåner preciseras.

– I det här sammanhanget granskas bland annat sjukdagpenningen, rehabiliteringsstöden och arbetslöshetsförmånerna, skriver man i svaret. (hh)