DELA

Regeringen på Getabesök

Landskapsregeringen fortsätter sin kommunrunda. På torsdag, den 30 oktober klockan 18.30, möts man i Geta skola.
Bland annat kommer man att diskutera den kommunala självstyrelsen och hur den påverkas av stöd samt långsiktiga åtgärder för Geta kommun.
I mån av tid tar man upp frågor som vattenförsörjningen, jord- och skogsbruksmuseum och ringväg till Hammarland.
Kommunen bjuder de närvarande på kaffe med tilltugg. (ab)