DELA

Regeringen har fullt stöd

Landskapsregeringen informerade i går självstyrelsepolitiska nämnden om läget mellan Åland och riket vad arbetet med självstyrelselagsrevisionen beträffar och presenterade samtidigt sin strategi i de planerade förhandlingarna.

– Jag kan givetvis inte avslöja några detaljer eftersom förhandlingarna pågår. Men en enig nämnd står bakom landskapets planer, säger talman Johan Ehn (MSÅ). (tt-s)