DELA

Regeringen försvarar hemligstämpling

Det var rätt att hemligstämpla svaret till EU-kommissionen angående vårfågeljakten. Det vidhåller landskapsregeringen i sitt yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen.
– I detta ärende finns en meningsskiljaktighet mellan landskapsregeringen och kommissionen om hur fågeldirektivet ska tolkas. Det är således frågan om en förhandlingssituation och ett utlämnande av handlingarna kan försvåra möjligheterna att nå en lösning i ärendet, speciellt då kommissionen har meddelat att man inte anser att kommissionens skrivelse ska ges offentlighet, skriver man.
I maj lämnade liberala politikern Olof Erland in ett besvär mot hemligstämplingen till Högsta förvaltningsdomstolen. (aks)