DELA

Reform och turism på agendan för ÅSUB

Direktionen för Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har fastställt verksamhetsplanen för år 2013. Bland annat har man beslutat att omvandla medlen för en tillfällig tjänst till en fast statistikertjänst.
ÅSUB menar att ekonomin har stabiliserats det senaste året efter nedskärningar under 2010 och 2011. Enligt verksamhetsplanen har ÅSUB klarat nedskärningarna ganska bra tack vare effektiviseringar och besparingar samt externt beställda projekt.
Under 2013 ska ÅSUB fortsätta utvecklingsarbetet och fördjupningen av prioriterade områden såsom välfärdsutvecklingen för ålänningarna, demografiska och samhällsorganisatoriska utmaningar och näringslivets tillväxtpotential.
I verksamhetsplanen slås fast att ÅSUB under 2013 kommer att stå till tjänst för landskapsregeringen när det gäller samhällsservicereformen. ÅSUB deltar som sakkunnig i ledningsgruppen för reformen.
En annan sak som sker under 2013 är det återigen är dags för den stora undersökningen om turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland som genomförs vart femte år. Undersökningen har två huvudsyften: kartlägga hur mycket olika besöksgrupper konsumerar på Åland samt på vägen till och från Åland. (ar)