DELA

Referensgrupp ska se över stadens ekonomi

En referensgrupp bestående av Bert Häggblom (Ob), Roger Jansson (MSÅ), Katrin Sjögren (Lib), Camilla Gunell (S) och Susanne Vävare (HI) ska se över stadens ekonomi och budget. Det med anledning av det skärpta finansiella läget som uppstått till följd av restriktionsåtgärderna under covid-19-pandemin.

– Det är stadsstyrelsen håller i budgetprocesserna tillsammans med förvaltningen. Referensgruppen ska fungera som ett bollplank, komma med idéer och stöda förankringen till fullmäktige, säger stadsstyrelsens orförande Ingrid Zetterman (Lib).

Under mötet bordlades också behandlingen av stadens bokslut.

– Det är ett ganska digert dokument och vi vill ha tid att gå genom det ordentligt, säger Ingrid Zetterman.