DELA

Referensgrupp för läroplanen tillsatt

Landskapet jobbar just nu med att förnya läroplanen för grundskolan. Nu har utbildningsavdelningen tillsatt en referensgrupp för att stöda revideringsarbetet.

Arbetet räknas pågå till våren 2020. Referensgruppen ska ge synpunkter på utkast till ny läroplan och fungera som bollplank. Gruppen ska även fungera som kommunikationslänk mellan lagstiftarna och skolorna på Åland. Gruppen kan vid behov ta in personer med annan kompetens vid behov.

I gruppen ingår Petra Brunila, Johnny Eklöw, Marianne Hägglund, Emilie Jansson, Pamela Sjödahl samt Kaj Törnroos. (eh)