DELA

Rederichefskandidater ska intervjuas

Några av de åtta personer som söker tjänsten som rederichef vid landskapsregeringen ska kallas till intervjuer inom april.
Men när tjänsten är tillsatt kan trafikavdelningens chef Niklas Karlman ännu inte säga. Det är han som ska utse rederichefen. (pd)