DELA

Rätten befriade man från utbildningsbidrag

En åländsk man befrias från skyldigheten att betala utbildningsbidrag för sin son efter att han fyllt 18 år och tills han avslutat sina gymnasiestudier.
I övrigt ändrar hovrätten inte i tingsrättens avgörande. Mannen ålades att betala ett retroaktivt underhållsbidrag på 5 000 euro för en period på fem år. Sonen som nu är tonåring och hans mor bor i en annan världsdel. Fadern hade tidigare inte känt till att sonen existerade. (pd)