DELA

Rätten avslår K-husbesvär

Byggnadsnämnden i Mariehamn gjorde inte fel då de i mars uppmanade fastighetsägarna på Ålandsvägen 67 och Ålandsvägen 71 i Mariehamn att återställa de renoverade fasaderna på sina k-märkta byggnader.
Det konstaterar Ålands förvaltningsdomstol som avslår besvären från fastighetsägarna.
Det är andra gången frågan är i förvaltningsdomstolen. Första gången staden beslöt att kräva att det ursprungliga skulle återställas förkastade domstolen beslutet med motiveringen att det inte var tillräckligt tydligt formulerat.
Nämnden preciserade då sina krav som handlar om att foderlister, spröjsar på fönster och en ytterdörr bör återfå sitt ursprungliga utseende. Och nu anser alltså domstolen att allting har gått korrekt till. (tt-s)