DELA

Rättelseyrkande om uppsägning avslogs

Sonja Förström, uppsagd närvårdare på Trobergshemmet, fick inget gehör för sitt rättelseyrkande på socialnämndens möte. I rättelseyrkandet hävdar hon att det inte finns någon skälig grund till att hon sades upp och att hennes vägran att utföra MNA-test inom nutritionsprojektet inte har påverkat de boende negativt, något som framgår ur uppsägningsbrevet.
Socialnämnden sammanfattade den administrativa hanteringen av ärendet och konstaterade att tjänstemannabeslutet om uppsägning är lagenligt. (ao)